Geospot: Urehoved og Dejrø

Take a walk in the past

Stor diversitet af holocæne kystformer, bl.a. dobbelt-tombolo-dannelser, strandvolde, strandenge, strandsøer og krumoddedannelser. Markant aktiv kystklint med Weichsel-aflejringer.

Dejrø er opstået omkring to små morænekerner (tidligere småøer i Stenalderhavet) bundet sammen af holocæne marine forlandsdannelser. Lille aktiv kystklint på nordkysten. Den sydlige del af øen udgøres af et veludviklet, der ender i en lang, smal retodde.

Den udprægede, velkendte sydøst-nordvestlige orientering af de glaciale landskabselementer afspejler bevægelsesmønstret af de sidste isstrømme i området for 17-19.000 år siden.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geospot: Urehoved og Dejrø
  • Dejrø
    5970 Ærøskøbing
  • Phone. (+45)