Geospot: Strynø

Take a walk in the past

Karakteristisk ved sine ganske smalle, stenede strande og det næsten totale fravær af holocæne marine forlandsdannelser. Sådanne findes kun i begrænset omfang mod syd og sydvest.

I øens indre findes glacialt opskudte flager af paleogent plastisk ler.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland