Geospot: Ristinge Hale

Take a walk in the past

Ristinge Hale er bygget op af materialer fra Ristinge Klint, der er ført hertil med kyststrømmen.

Udgør den inderste del af en række lave øer og sandbanker (marinedannelser) opstået ovenpå en lavvandet, bueformet, undersøisk tærskel, der repræsenterer en israndslinje fra slutningen af sidste istid. Linjen fortsætter over mod Ærø, hvor den slutter sig til området ved Eriks Hale.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland