Geospot: Ommelshoved og Halmø

Take a walk in the past

Den overvejende sydøst-nordvestlige orientering af de glaciale landskabselementer afspejler bevægelsesmønstret af de yngste isstrømme, 17-19.000 år før nu.

Stor diversitet af holocæne kystformer, der binder områdets tidligere selvstændige små moræneøer sammen med bl.a. dobbelt-tombolo-dannelser og strandvolde.

Desuden marine forlande med strandenge, strandsøer og oddedannelser.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geospot: Ommelshoved og Halmø
  • Ommelshoved
    5960 Marstal
  • Phone. (+45)