Geospot: Hjortø

Take a walk in the past

Hele sydkysten udgøres af holocænt marint forland, inkl. en mindre krumoddedannelse. Mod nordvest oddedannelse med afsnørret strandsø og små barriereøer.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland