Geospot: Birkholm

Take a walk in the past

Mod nord en større strandeng med strandsøer og oddedannelsen Revet. Mod sydøst findes en længere retodde-dannelse, Sandhoved.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland