Geopark: Vitsø Nor – dæmning og pumpemølle

Take a walk in the past

Tanken var at omdanne det tidligere nor til landbrugsland. Afvandingen intensiveredes, da man i 1836 indviede Vitsø pumpemølle, der ved hjælp af en såkaldt arkimedessnegl løftedes vandet op over dæmningen. 

Ved stormfloden 1872 gennembrød vandet flere steder dæmningen, og hele arealet indenfor blev oversvømmet med saltvand. Overdelen af møllepasserens hus blev blæst ud på Østersøen, og den og en del af hans løsøre kunne efter stormen afhentes på østkysten af Als, hvor det var strandet. Møllen klarede stormen og pumpede vand, omtrent til den blev fredet i 1958. Vitsø mølle har siden gennemgået en række større restaureringer og bl.a. fået sin stråtækning tilbage.

I slutningen af 1950’erne blev der yderligere sat fart i afvandingen med opførelsen af et nyt dige indenfor den gamle dæmning, med gravning af kanaler og med en etablering af en elektrisk pumpe. I 1964 nåede landvindingen et højdepunkt med sammenlagt 1,5 km2 land tørlagt.

I 1992 blev Vitsø fredet samtidig med fredningen af Søbygård. I 2009 gik staten i gang med en delvis genskabelse af Vitsø Nor. Grøfter og kanaler er blevet sløjfet, og vandstande hævet, så ca. halvdelen af området vil være sø og resten enge.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Vitsø Nor – dæmning og pumpemølle
  • Søbygårdsvej 2
    5985 Søby Ærø
  • Phone. (+45)