Geopark: Vejnæs Nakke

Take a walk in the past

Området har en kompliceret dannelseshistorie, der endnu ikke er fuldt udredt.

I klinterne ses aflejringer fra mindst to perioder i Kvartær-tiden (Eem og Weichsel) og lagfølgen indeholder flere aflejringstyper end dem, der kendes fra Ristinge Klint.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland