Geopark: Thurø Smørmose

Take a walk in the past

Nederst ses lag af ler, der sandsynligvis stammer fra Elster-istiden (ca. 0,5 mio år siden). Derover følger en søaflejring fra en endnu ikke nærmere tidsbestemt mellemistid, efterfulgt af yngre aflejringer fra Weichsel-istiden, der sluttede for 11.700 år siden. Der er også fundet spor efter permafrost, der prægede landet for ca. 55.000 år siden.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland