Geopark: Thurø Østerskov og Thurø Rev

Take a walk in the past

Nederst ses ler fra Elster-istiden (ca. 0,5 mio år siden), der ligner den tilsvarende aflejring i Thurø Smørmose.

Thurø Rev er et såkaldt vinkelforland, en veludviklet revdannelse med sandede strandvolde, strandenge og mindre strandsøer, Af og til ses flere små krumodde-dannelser ved spidsen af Thurø Rev samt langs sydvestkysten.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Thurø Østerskov og Thurø Rev

  • 5700 Svendborg
  • Phone. (+45)