Geopark: Tåsinge Vejle

Take a walk in the past

Tidligere, mindre smeltevandsdal skabt under sidste istid, der blev delvist oversvømmet under den holocæne havstigning. Fremstår i dag som en inddæmmet kystlagune med enge og vådområder, afskåret fra havet af en dæmning/vej.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland