Geopark: Ristinge Klint

Take a walk in the past

Ristinge Klints istektonik viser, hvor en gletsjer fra sydøst for 19-18.000 år siden brød store skiver af permafrosne jordlag løs foran isfronten
og skubbede dem sammen i mindst 38 stejltstillede flager. Disse flager minder i dag om ”væltede dominobrikker”. Lagserien omfatter aflejringer fra Saale, Eem og Weichsel (i alt 5 forskellige isfremstød), samt Holocænt flyvesand, der øverst i klinten ligger som et tæppe hen over de ældre aflejringer.

De marine lerlag fra Eem indeholder bl.a. talrige muslingeskaller og forskellige typer mikrofossiler, der vidner om skiftende dybde-, temperatur- og saltholdighedsforhold i den vestlige del af den daværende ”Østersø”.

Ristinge Klint er desuden typelokalitet for et større isfremstød (Ristinge Fremstødet) for 55-50.000 år siden i den mellemste del af Weichsel-istiden. Alt i alt en klassisk og velundersøgt forsknings- og undervisningslokalitet i det baltiske område.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland