Geopark: Møllegabet

Take a walk in the past

Det marinarkæologiske site ligger på 2-4,5 meters havdybde og stammer fra den tidligste Ertebøllekultur.

På bopladsen er fundet ekstremt velbevarede rester af en hyttetomt. Få meter fra hytten blev resterne af en yngre mand, begravet i en stammebåd, fundet. I den 6300 år gamle køkkenmødding, blev der i 1976 foretaget verdens første systematiske udgravning af en stenalderboplads under vand.

Møllegabets dybe del har ligget beskyttet for vind og vejr. En hurtig havstigning har dækket pladsen uden at bølger ødelagde den. Affaldet i Møllegabet-hytten er derfor utrolig velbevaret og kan fortælle om jægerstenalderfolkets aktiviteter. Sten af cornel- og tjørnebær, skaller af hasselnødder og agern, knogler af fisk, fugle og pattedyr viser, hvad de spiste.

Placeringen af to ildsteder og to små koncentrationer af pilespidser i hytten viser, hvor to mænd og to kvinder havde deres faste pladser i boligen. Andre rester på pladsen tyder på, at der har været flere hytter på stedet.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland