Geospot: Skarø

Take a walk in the past

Skarø har flere holocæne marine forlande med strandenge, strandvolde og oddedannelser.

Mest karakteristisk er den 900 m lange smalle retodde Skarø Odde (Skarø Rev). Lille, lav klint på vestkysten med moræneler fra Weichsel-istiden.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland