Geopark: Gudbjerg Lergrave

Take a walk in the past

Her optræder, som det eneste kendte sted i Danmark, en særlig lerart, ’Nematurella Ler’, opkaldt efter en lille ferskvandssnegl, der optræder i leret. Aflejringen menes at stamme fra en mellemistid i det såkaldte Cromer Kompleks (480-820.000 år før nu).

Der er mange usikkerhedsfaktorer i aldersbestemmelser af sådanne gamle kvartære aflejringer, men hvis antagelsen om en Cromer-alder er korrekt, er ’Nematurellaleret’ den ældste kendte kvartære aflejring i geoparken.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland